DÖNÜŞÜM TESİS YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU PROTOKOLÜ

Dönüşüm Tesis Yönetimi Yazılım olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusunda azami önem vermekteyiz. Siz değerli müşterilerimize, hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla Dönüşüm Yönetim’a sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gereklidir. Bu kapsamda, Dönüşüm Yönetim ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

1. Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Dönüşüm Yönetim, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri için dijital hizmet veren yardımcı bir platformdur. Dönüşüm Yönetim, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri ile akdettiği hizmet sözleşmesi çerçevesinde, toplu yaşam alanı sakinlerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır.
Müşterilerimizin ve toplu yaşam alanı sakinlerinin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.
 
Dönüşüm Yönetim’ın sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde
• Doğru ve güncel olarak,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için
• İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Dönüşüm Yönetim’ın internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz,
Dönüşüm Yönetim tarafından internet sitesi ve uygulama olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Dönüşüm Yönetim’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya sakini olduğunuz toplu yaşam alanı yöneticilerinin veya toplu yaşam alanınızın yetkilendirdiği yönetim şirketinin Dönüşüm Yönetim ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, KVKK’nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından, Dönüşüm Yönetim’a; e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, ev veya iş adresiniz ya da telefon numaranız gibi kişisel bilgileri, internet sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler verilebilmekte ve Dönüşüm Yönetim tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına almaktadır. Bu noktada, Dönüşüm Yönetim’ın kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına almadığını açıkça belirtmek isteriz. Dönüşüm Yönetim’da telefon numaranız veya e-posta bilgilerinizi kullanarak oturum açtığınızda, oturum açtığınız zamanı sabit diskinize şifrelenmiş bir tanımlama bilgisinde depolarız. Bu tanımlama bilgisi, her sayfada yeniden oturum açmanıza gerek kalmadan sayfalar arasında gezinmenize olanak sağlar. Oturumu kapattığınızda bu tanımlama bilgileri bilgisayarınızdan silinir. Başkalarının da kullandığı bir bilgisayarı kullanıyorsanız veya başka bir nedenle bu bilginin depolanmasını istemiyorsanız, oturum açma sayfasında “beni hatırla” seçeneğini tercih etmeyin. Dönüşüm Yönetim, hizmetlerini işletmek ve geliştirmek için kişisel bilgilerinizi toplar ve kullanır. Bu kullanımlar size daha etkin müşteri hizmeti sunma, aynı bilgileri tekrar tekrar girme gerekliliğini ortadan kaldırarak uygulama ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırma, uygulamamızı ve hizmetlerimizi geliştirme amacına yönelik araştırma ve çözümleme içerebilir. Kişisel bilgilerinizi aidat ve ödeme anımsatıcıları, site yöneticiniz tarafından yapılan duyurular. Anket, teknik hizmet sorunlarıyla ilgili bilgi ve güvenlik duyuruları gibi zorunlu olarak sağlanan belirli hizmet iletişimlerinde kullanırız. Toplanan kişisel verileriniz, Dönüşüm Yönetim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, Dönüşüm Yönetim’in ticari stratejilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sizlerle Dönüşüm Yönetim arasındaki hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, KVKK’ da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizi;

• Dönüşüm Yönetim internet sitesini ve/veya uygulamasını kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek,
• Hizmetlerin verilebilmesi için toplu yaşam alanı sakinlerinin kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek,
• Yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek,
• Açık rızanız bulunması halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaları sunmak,
• İnternet sitesi ve/veya uygulama üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcıların internet sitesini ve uygulamayı kullanımları üzerinden stratejiler belirlemek,
• Kullanıcıların talep, şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek ve çözüme kavuşturmak,
•Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi ifa etmek amaçlarıyla işliyoruz. Kişisel bilgilerinizin başkaları tarafından görüntülenmesinin engellenmesine yardımcı olmak için, kimlik bilgilerinizle (e-posta adresi ve parola) oturum açmanız gereklidir. Dönüşüm Yönetim’deki profilinize erişmek ve oturum bilgilerinizi güncellemek, kişisel verilerinize erişmek ve/veya görüntülemek için profil sayfasını kullanabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Dönüşüm Yönetim, kişisel bilgilerinizi korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri kullanırız. Kişisel verilerinizi denetim altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolarız. Kredi kartı numarası veya parola gibi çok gizli bilgileri internet üzerinden aktarırken, bu verileri Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle korumaktayız. Hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak için bir parola kullanılıyorsa, parolanızı gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgiyi başka kimseyle paylaşmayın. Bilgisayarınızı başka kişilerle paylaşıyorsanız, sonraki kullanıcıların bilgilerinize erişmesini engellemek için bir siteyi veya hizmeti terk etmeden önce her zaman oturumunuzu kapatmalısınız. Dönüşüm Yönetim, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla ve de toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri arasındaki sözleşmeler uyarınca, veri işleyen sıfatıyla, gerekli sorumlulukları üstlenmiştir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır. Kişisel verileriniz yalnızca Dönüşüm Yönetim’ın faaliyet konusu kapsamında ve toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler ve/veya yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanabilecek, KVKK’da belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Protokolde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa
yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.  Bu Protokolde belirtilenlerin haricinde, kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmaz, ancak bunun yerine size, Dönüşüm Yönetim’ın iş ortakları adına, söz konusu iş ortağının özel teklifleriyle ilgili olarak Dönüşüm Yönetim’dan ileti almayı (kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarmadan) isteyip istemediğinize karar verme seçeneği verilmektedir. Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, internet siteleri barındırma, ticari işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerimizle ilgili istatistiksel çözümlemeler yapma gibi bazı sınırlı hizmetleri Dönüşüm Yönetim adına yapmaları için üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata uygun sözleşme ilişkileri kurabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıların yalnızca hizmeti sağlayabilmek için gerekli olacak bilgileri almaları gerekebilir. Böyle bir durumda, söz konusu bilgilerin amacı dışında kullanımı yasaktır ve söz konusu hizmet sağlayıcıların ilgili bilgilerin gizliliğini koruması şarttır. 5. Sorumluluğun Belirlenmesi Dönüşüm Yönetim, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketlerine, toplu yaşam alanı sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri için sağlanan bir platform olduğundan, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından Dönüşüm Yönetim sistemlerine Dönüşüm Yönetim’ın onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dahil edilen kişisel veriler bakımından Dönüşüm Yönetim’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirtmek isteriz. Bu kapsamda Dönüşüm Yönetim, sunduğu platform sağlama hizmeti çerçevesinde, Dönüşüm Yönetim internet sitesine ve/veya uygulamasına toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından yüklenen kiş iselverilere müdahale etmemektedir. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK’nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin Dönüşüm Yönetim’a yönelteceğiniz taleplerin Dönüşüm Yönetim tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu taktirde, ilgili toplu yaşam alanı yöneticisini ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketini talebinize ilişkin  olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

6. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara
uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Dönüşüm Yönetim’in aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz  Dönüşüm Yönetim tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Onayla

Çerezleri kullanarak müşterilerimizi daha iyi anlarız ve bu sayede web sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve pazarlama çalışmalarımızı geliştiririz. Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz, web sitesindeki tüm çerezleri almaktan memnun olduğunuz şeklinde değerlendirilecektir. Bununla birlikte, çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası