Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 30 Aralık 2012de yürürlüğe girdi. Yasaya göre, kapıcı veya güvenlik gibi görevli çalıştıran apartmanlar 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yapmak zorunda. Risk değerlendirmesi yaptırmak için en az bir çalışanın olması yeterli. Bu durumda kat malikleri işveren olarak değerlendirilecek ve söz konusu tarihten itibaren risk değerlendirmesi yapmaları mecbur olacak.Apartman risk değerlendirme formu!1.İş Yeri Unvanı
2.Adres
3.İşverenin Adı
4.Risk Değerlendirmesini Gerçekleştiren Personel Adı Soyadı
5.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih
6.Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Tarihi
7.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler
8.Risk Değerlendirmesi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları
8.1 Çalışma ortamı bilgileri
8.2. İşyeri bina ve eklenti bilgileri
8.3. İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri
8.4. Üretim ve Süreç Teknikleri
8.5. İş Ekipmanları
8.6.Kullanılan maddeler
8.7.Artık ve atıklarla İlgili İşlemler
8.8. Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı
8.9. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
8.10. Çalışanlar ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri
8.11. Meslek hastalığı kayıtları
8.12.İş Kazası Kayıtları
8.13.Acil Durum Planının Olup Olmadığı
9.Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Tehlike  Kaynakları ve Riskler ile bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği
10.Risk Analizinde Kullanılan Yöntem
11.Tespit Edilen Riskler Varsa Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları
12.Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi

Onayla

Çerezleri kullanarak müşterilerimizi daha iyi anlarız ve bu sayede web sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve pazarlama çalışmalarımızı geliştiririz. Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz, web sitesindeki tüm çerezleri almaktan memnun olduğunuz şeklinde değerlendirilecektir. Bununla birlikte, çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası